Samarbejdspartnere

Jeg samarbejder med:

  • Den offentlige sygesikring/Danske regioner
  • Falck Health Care
  • Prescriba
  • Psykologvagten
  • Sygeforsikring Danmark
  • Dansk Krisekorps