ONLINEFORLØB FOR FORÆLDRE - til børn i alderen 5-11 år

ROLIG Konflikthåndtering

10 ugers intensivt onlinekursusforløb for forældre der vil af med opslidende konflikter i hverdagen
- og skabe bedre trivsel og stærkere relationer


KURSUSSTART:
1. September 2022

PLADSER:
Max. 8

VARIGHED:
10 uger

KURSUSTYPE:
Onlinelektioner og live online gruppesamtaler

Konflikter er en udfordring for de fleste

Mange forældre nævner konflikter, som noget af det, der kan være allermest udfordrende og sværest at håndtere i familielivet. Er der (for) mange konflikter i hverdagen, så fylder det nærmest alt, fordi det både fylder i konflikterne, mens det hele eksploderer, og efter konflikterne, hvor vi samler op, trøster, forklarer os, eller bliver ramt af dårlig samvittighed, magtesløshed og frustration, og endda også før konflikterne, fordi vi med vores erfaring foregriber, at det nok bliver en konflikt og derfor allerede kommer i konflikt-mode.  
Når det er sådan, familielivet er, så slider det rigtig meget på kræfterne, og på lysten til at være sammen, og ikke mindst på relationerne til hinanden.

Mange konflikter føles som en kile ind i relationerne, og vi kan føle os alene, ikke forståede, og helt mangle følelsen af samhørighed og samarbejde. Det er et rigtig svært og smertefuldt sted at stå - både for dig og dit barn.

Konflikter er en uundgåelig del af familielivet, men der er ingen grund til, at de fylder mere end højst nødvendigt, og opgaven bliver at håndtere dem på en hensigtsmæssig måde ved at genskabe samhørigheden, samarbejdet og relationerne.

Med ROLIG konflikthåndtering får du viden og strategier til netop det; at genskabe samhørighed, samarbejde og relationer.


Kursusforløbet er lige noget for dig, hvis...

 • Du mærker, at konflikterne med dit barn er for mange og for opslidende og fylder hverdagen med negativ stemning, svære reaktioner, optrapning, skæld ud og en "dig mod mig" følelse. Du oplever, at de tilgange, du plejer at gribe til, ikke giver dig det resultat, du gerne vil have. Du længes efter at kunne være en gladere udgave af dig selv med mere overskud og en værktøjskasse fyldt med strategier til at kunne håndtere konflikter, uden at de bliver så højintense og eksplosive, at de bringer relationerne i fare, eller at nogen mister kontrollen. Du længes efter en tættere relation til dit barn med en bedre fornemmelse for, hvad der rør sig på indersiden, hvordan det oplever verden, og hvad det har brug for.
  Du l
  ænges efter, at harmoniske og nærværende hverdagsoplevelser fylder mere i familielivet og konflikter langt mindre.
  Kursusforløbet introducerer dig til grundlæggende viden om den udviklingsstøttende relation og anerkendende pædagogik, og giver dig et solidt fundament at stå på i samværet med dit barn. Men viden flytter ingenting, hvis ikke den bliver fulgt op af nye og mere hensigtsmæssige hverdagsstrategier, og derfor er hele kursusforløbet tilrettelagt med konkrete og genkendelige eksempler, konkrete handleanvisninger og god tid til selv at afprøve dem og se, hvilken effekt de har.

 • Du rigtig gerne vil skabe en forandring i din familie, men synes det er svært at gøre det alene og uden støtte og sparring.
  Kursusforløbet foregår på et lille hold med højst 8 deltagere, og selvom vi ikke mødes fysisk, så mødes vi online til 5 gruppesamtaler, og med holdets helt egen lukkede Facebookgruppe kan du dele spørgsmål, refleksioner og oplevelser med andre dedikerede forældre.

    
 • Du er klar til at lægge tid og kræfter i at skabe forandringen.
  Målet med kursusforløbet er, at du får ændret de opslidende, konfliktfyldte mønstre i hverdagen og oplever en reel forandring. Som med alt muligt andet kommer forandringer i familielivet ikke af sig selv, så det forudsætter, at du arbejder aktivt med de opgaver, der ligger i ugelektionerne, og har lyst til at dele din proces og forvandling med gruppen.
  Du skal forvente at afsætte 30-60 minutter i løbet af en uge til undervisning og opgaver, og så skal du have lyst til at afprøve nye strategier og tilgange i almindelige hverdagssituationer med dit barn. 

    
 • Du har mulighed for at deltage i gruppesamtalerne 5 onsdage kl. 16-18.
  I et travlt børnefamilieliv er der ikke rigtig tid til overs, så du skal have lyst til at prioritere disse gruppesamtaler, da de er helt centrale for forløbet. Det betyder måske nok, at du må ud og finde børnepasning i nogle timer, omlægge nogle arbejdstimer eller aflyse en træningstime for at kunne deltage i gruppesamtalerne. Selvom det kan blive lidt bøvlet, så er det værd at huske på, at du gør det for efter 10 uger at have fået skabt de positive forandringer i familielivet, der gør, at I alle sammen er gladere og har mere overskud og lyst til at være sammen.

  Du kan selvfølgelig blive akut forhindret, men som udgangspunkt forventes deltagelse.


Din investering for hele forløbet:
2997 kroner

(inklusiv fremtidssikrende bonusser for en værdi på 4191 kr)


Sæt allerede nu X i din kalender på disse datoer:

Gruppesamtaler:

Onsdag den 7. september kl. 16-18
Onsdag den 21. september kl. 16-18
Onsdag den 5. oktober kl. 16-18
Onsdag den 19. oktober kl. 16-18
Onsdag den 2. november kl. 16-18


Dit intensive kursusforløb består af:

10 ugentlige onlinelektioner med lydfiler og opgaver
hvor du får nyttig og evidensbaseret viden leveret i små overkommelige bidder fulgt op af konkrete fokuspunkter og handlestrategier, som du nemt kan afprøve i din hverdag.


5 gruppesamtaler online, 

hvor vi systematisk følger op, deler refleksioner og processer, og finder løsninger på udfordringer, som kan spænde ben.


Lukket Facebookgruppe, 

hvor I kan inspirere hinanden med små succeshistorier, motivere hinanden til at fortsætte selv på den dårlige dag, og generelt give hinanden følelsen af ikke at være alene i processen.


Lektion 1

Der er noget, du ikke skal gøre

Her har vi fokus på at tilrettelægge forløbet, så det bliver optimalt for dig, og vi kigger på nogle afgørende principper for personlig udvikling, så du kan komme smart fra start.

Konflikt og konflikttankesæt

Her går vi i dybden med, hvad en konflikt helt grundlæggende er, og hvordan dine tanker har betydning for, hvilke løsninger og handlemuligheder du får øje på i konfliktsituationen.

Lektion 2

Lektion 3

Skæld ud, vrede og grænsesætning

Her dykker vi ned i, hvad skæld ud er for en størrelse, og hvad vrede ofte handler om, og hvordan og hvorfor den hænger sammen med grænsesætning.

Følelsesmæssig intensitet

Her har vi fokus på følelsesmæssig intensitet, og hvordan den spiller ind i konfliktsituationen både hos dig og dit barn, og hvordan den kan håndteres og reguleres, så den ikke spænder ben for de gode løsninger.

Lektion 4

Lektion 5

Konfliktens lag

Her ser vi på, hvilke lag der typisk er i konflikter, der eskalerer og kommer ud af kontrol. Når du kan identificere de forskellige lag i konflikten med dit barn, så kan du nemmere navigere rundt i dem, uden at miste retning og overblik.

Konfliktløsning med perspektiv

Her ser vi nærmere på, hvornår det er smart at holde fast i et krav eller i en struktur, og hvornår det er bedst at give slip eller lave om i planen. Vi ser på, hvad det egentligt er, vi som forældre skal være konsekvente med, når vi skal være udviklingsstøttende.

Lektion 6

Lektion 7

Det fredsommelige konfliktarbejde

Her har vi fokus på den indsats, der ligger uden for selve konfliktsituationen, men som i høj grad er med til at sikre, at både du og dit barn bliver klogere på jer selv og hinanden, og dermed bedre til at håndtere morgendagens konflikt.

Vejen til emotionel kontakt og tryghed

Her ser vi nærmere på den indirekte vej til færre og lettere konflikter ved at arbejde med indsatser, der styrker nærværet og den emotionelle kontakt mellem dig og dit barn.

Lektion 8

Lektion 9

Anerkendelse i medgang og modgang

Her ser vi nærmere på den anerkendende tilgang som forudsætning for dit barns udvikling, og på hvordan du kan holde fast i den - både på gode og dårlige dage. 

Planen for fremtiden

Her i sidste lektion, der samler vi op på alt det, der er vigtigt at få med ind i fremtiden, så du kan afslutte forløbet med en plan for, hvordan indsatsen skal fortsætte, så I kan blive ved med at være den harmoniske familie, I gerne vil være.

Lektion 10


Ekstra bonusser til dig til en samlet
værdi på 4191 kr.

All inclusive adgang til alle mine andre onlinekurser: 

Selvværdsnøglen
Mor med selvtillid
Fortællelyst

12 måneders adgang til Åben Spørgetime

Er du stadig i tvivl om forløbet er noget for dig?

- så kan jeg måske svare på nogle af dine tvivlsspørgsmål her:


Hvordan foregår sådan et gruppeforløb i praksis?

Når du tilmelder dig får du straks en velkomstmail, til den mailadresse du har opgivet ved tilmelding, med login til den onlineplatform, hvor undervisningen kommer til at ligge fra 1. september samt al praktisk information om forløbets opbygning, undervisningsmaterialet, gruppesamtalerne, Facebookgruppen, bonuskurserne og datoerne for Åben Spørgetime.

Undervisningsmaterialet bliver frigivet én lektion ad gangen, så du kun skal forholde dig til den ene uges undervisning og opgave. Under hvert modul finder du lydfiler og pdf-filer til ugens undervisning. 

Har du problemer med adgang og it, så er jeg aldrig længere væk end en mail.

Er forløbet også for mig, hvis mit barn ikke er mellem 5-11 år?

I princippet er der ingen aldersbegrænsninger, for principperne i forløbet er de samme om dit barn er 5, 14 eller 25. Men hvis dit barn er mellem 5 og 11, så vil du kunne genkende dig selv i eksemplerne og være nogenlunde samme sted i dit forældreskab, som de andre forældre i gruppen.

Er forløbet for mig, hvis mit barn har en diagnose eller er særligt udfordret?

Ja helt bestemt. Diagnoser og udfordringer stiller endnu større krav til dig som forældre, om at du er opmærksom på at håndtere samvær og konflikter på en udviklingsstøttende måde, og om at du kan bevare nysgerrigheden i forhold til dit barns atypiske reaktionsmåder, uregulerede udbrud eller særlige behov for både grænser og fleksibilitet. 

Giver det mening at deltage, selvom min partner ikke er interesseret?

Ja da, lad endelig ikke din partner bremse dig, hvis du har lyst til at gå i gang nu. Selvfølgelig ville det være rart at kunne bakke hinanden op i de nye strategier, men du vil opleve, at du sagtens kan opnå forandringer alene - og måske endda inspirere din partner til at komme med på vognen.

Hvis min partner også vil med, skal vi så betale for 2 pladser?

Jeps! Og så får i hvert jeres personlige login, og hver jeres egen stol i gruppen 😉

Hvordan er forløbet opbygget?

Forløbet består af lektioner, som er korte lydfiler på mellem 5-20 minutter. På den måde bliver det nemmere for dig at finde tid til dem i en travl hverdag. Lektionerne bliver frigivet hver torsdag morgen, og så er det op til dig, hvornår du vil se dem. Forventningen er dog, at du har set undervisningen og arbejdet med opgaverne mellem hver gruppesamtale. 

Hvor lang tid skal jeg bruge på det?

Du skal forvente at afsætte 30-60 minutter hver uge til undervisningen, men hvor meget tid og opmærksomhed du bruger på at implementere de nye strategier er jo helt op til dig selv.
Lidt er bedre end ingenting, men meget flytter mest 🙂 

Hvordan adskiller gruppeforløbet sig fra onlinekurset Konflikt Kit?

Onlinekurset Konflikt Kit er et gør det selv kursus, hvor du arbejder alene og uden sparring med mig eller andre forældre. Gruppeforløbet bygger på de samme grundelementer, dog med nogle væsentlige tilføjelser, og giver dig mulighed for at være sammen med andre i forandringen og samtidig få sparring og en støttende hånd i forløbet. Gruppeforløbet er langt mere intensivt og holder dig fast i forandringen hen over de 10 uger. Hvis du allerede nu har købt Konflikt Kit, men måske ikke rigtig er kommet i gang selv og kunne have lyst til at deltage i gruppeforløbet, så tilmeld dig endelig, og så refunderer jeg dig den pris, som du har givet for Konflikt Kit i tidernes morgen.

Hvad hvis jeg har brug for hjælp?

Forløbet er opbygget sådan, at du hurtigt kan få hjælp til den udfordring, du står med. Vi ses online hver anden uge, og du har mulighed for daglig kontakt med de andre forældre i Facebookgruppen.

Skal jeg betale hele beløbet på én gang?

Du har mulighed for at betale enten hele beløbet på én gang, eller betale i 3 rater.
Betalingsmulighederne fremgår på betalingssiden, og du vælger bare den, der passer bedst til dig og din økonomi.

Kan jeg få mine penge igen, hvis jeg fortryder?

Ja det kan du. Hvis du inden for de første 30 dage slet ikke synes, at du og dit barn får noget ud af det, så sender du blot en mail til mig, og så får du dine penge tilbage.