Jeg værner om dine persondata

Jeg vil altid behandle dine persondata sikkert og fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slette, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Beskrivelse af databehandlingen:

Formål:

 • Levering af nyhedsbreve. Persondata anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.
 • Levering af onlineprodukter. Persondata anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af onlineprodukter, som du har købt, tilmeldt dig eller tegnet abonnement på.
 • Kundeservice. Persondata anvendes ved support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.

Kategorier af persondata:

Jeg behandler følgende kategorier af data: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer og brug af digitale ydelser (herunder nyhedsbreve)

Kilder:

Jeg indsamler dine persondata

 • Direkte fra min hjemmesides tilmelding til nyhedsbrevet
 • Tilmelding til nyhedsbrevet gennem Facebookannoncering
 • Direkte fra dig i forbindelse med køb af online produkter

Jeg har indgået databehandleraftale med Simplero

Behandlingsgrundlag:

Det er nødvendigt for mig at ligge inde med dine persondata på grund af:

 • Min legitime interesse i at markedsføre mine produkter
 • Så jeg kan få opfyldt en kontrakt, som du er part i.
 • Så jeg kan overholde en retlig forpligtelse f.eks. i henhold til bogføringsloven

Modtagere:

Jeg kan videregive dine persondata under følgende opstændigheder:

Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine persondata

 • Stripe til betaling af onlineprodukter
 • Simplero til håndtering af køb af onlineprodukter
 • Simplero til håndtering af mailadresser i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve

Derudover videregiver jeg aldrig persondata til 3. part

Opbevaring:

Jeg opbevarer dine persondata så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • I forbindelse med nyhedsbreve: Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og jeg ikke er forpligtet til at opbevare persondata f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse
 • I forbindelse med køb af online produkter: I forbindelse med levering af mine produkter vil jeg opbevare dine persondata i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grund til at opbevare informationerne i en længere periode.
 • Generelt vil persondata vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning:

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke persondata jeg behandler om dig.

Det kan ske ved henvendelse til
Psykolog Susanne Gudmandsen
Marklandsvej 9
3650 Ølstykke
kontakt@susannegudmandsen.com
Tlf.: 40544656

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, har du ret til at få dem rettet eller slettet. Ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportablitet).

Ønsker du ikke længere, at jeg behandler dine persondata, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine persondata, skal du blot henvende dig til mig.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af dine persondata tilbage i forbindelse med nyhedsbrevet kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København, tlf. 33193200, mail dt@datatilsynet.dk